top of page
International Women´s Day 8th of March 2022, Trondheim City Center (NO). 

Velkommen til prosjektnettstedet 'Anatomy of Resistance Campaigns' (ARC) . ARC-prosjektet har som mål å forstå hvorfor organisasjoner deltar i kollektiv dissens og hvordan variasjoner i organisasjonsdeltakelse påvirker regimeendringer og utsiktene til bærekraftig demokratisering.

figure_2_revised.jpg

Antall organisasjoner aktive i maksimalistisk dissens, Afrika, 1990-2015. Butcher et al (2021)

bottom of page