top of page

Datatilgang

Butcher, Charles, Jessica Maves Braithwaite, Jonathan Pinckney, Eirin Haugseth, Ingrid Vik Bakken og Marius Swane Wishman (2021) "Introducing the Anatomy of Resistance Campaigns (ARC) Dataset", Journal of Peace Research, Forthcoming  (førpubliseringstrykk) .

org_frac.png

Nivåer av organisatorisk spredning over land-måneder i Afrika, 1990-2015. Fra Braithwaite, Butcher and Pinckney (2021),  Arbeidspapir

bottom of page