top of page

Datatilgang

ARC 1.0-dataene er offentlig tilgjengelige gjennom Dataverse. Følgende lenke tar deg til siden der du kan laste ned datasettet og andre støttefiler.

 

ARC-datasettet (versjon 1.0) inneholder informasjon om 1 426 organisasjoner som deltok i maksimalistiske dissens i afrikanske land fra 1990 til 2015 (totalt 3 407 land-organisasjonsår). ARC inkluderer organisasjoner som deltok i voldelig dissens, for eksempel opprørsgrupper eller terrororganisasjoner, og organisasjoner som deltok i ikke-voldelig dissens, inkludert politiske partier, fagforeninger og andre. Enheten for observasjon er land-organisasjonsåret. ARC-dataene inkluderer 18 variabler som dekker funksjoner på organisasjonsnivå som type, alder, lederskap, mål, opprinnelse, sosiale baser og interorganisatoriske allianser. (2021-06-15).

egypt_2011.jpg

Organisasjoner som deltok i dissens i Egypt i 2011. Fra Butcher et al (2021)

bottom of page